Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste wijziging: 17/05/2021

Farfino geeft veel om jouw privacy. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Doeleinden verwerking

Farfino verwerkt persoonsgegevens met als doel je te informeren over de diensten en producten van Farfino, voor het sturen van producten en facturen, de betaling af te handelen, en je te kunnen contacteren om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Tevens archiveren wij communicatie welke via e-mail heeft plaatsgevonden.

Bewaartermijn

Uiterlijk tot 2 jaar na het verstrekken bewaren wij alle verstrekte gegevens om je op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en je te vragen naar uw ervaringen. Naam, adres en bankgegevens bewaren wij conform de wettelijke verplichte bewaartermijnen aangaande webshops. Aansluitend zullen wij al jouw persoonsgegevens vernietigen uit onze bestanden.

Farfino verwerkt je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

– De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

– De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

– De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Farfino: Het doen van aanbiedingen, het informeren over nieuwe producten of diensten van Farfino.

Op de pagina waar je jouw persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een veilige SSL verbinding.

Ontvangers persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens worden alleen door ons gebruikt voor het verwerken van bestellingen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

PostNL. Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het  uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies

Via onze webiste worden cookies geplaatst, als deel van de “analytics”-doenst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Rechten betrokkenen

Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als betrokkene heb je ook het recht Farfino te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan Farfino verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacybeleid kun je ​contact opnemen met info@farfino.nl.